Rozkład PKS i PKP     |     Rozkład jazdy linii 15     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda w regionie     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Jesteśmy aktywni w naszej wsi i gminie - integracja mieszkańców wsi Chromiec w Gminie Nowe Miasto nad Wartą

 

Projekt "Jesteśmy aktywni w naszej wsi i gminie - integracja mieszkańców wsi Chromiec w Gminie Nowe Miasto nad Wartą" otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. "Promocja integracji społecznej", działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji". Realizacją projektu nr POKL.07.03.00-30-105/08, na który Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyznał dofinansowanie w wysokości 49.676,00 zł, zajmuje się Stowarzyszenie Pomocy "SOS".
Projekt skierowany jest w szczególności do mieszkańców wsi Chromiec oraz osób zrzeszonych w działającym na jego terenie Kole Gospodyń Wiejskich. Uczestnikami projektu są również mieszkańcy gminy Nowe Miasto nad Wartą, wskazani przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Chromiec liczy 248 mieszkańców, z tego w wieku produkcyjnym są 182 osoby. Ponad 95 % mieszkańców wsi utrzymuje się z pracy w niewielkich gospodarstwach rolnych. Ograniczona dostępność do nowoczesnych technologii teleinformatycznych, brak możliwości rozwoju zainteresowań oraz nabywania nowych umiejętności i ograniczona dostępność do kultury sprawia, że mieszkańcy tego obszaru wykazują niską aktywność społeczną, nie są zintegrowani oraz znajdują się w grupie zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Działaniami jest objętych 100 osób – są to osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), nieaktywne zawodowe oraz rolnicy.
Projekt zakłada zorganizowanie:
- 2 debat "Ja w mojej wsi, w mojej gminie" - na temat społeczeństwa obywatelskiego - rozwijanie komunikacji społecznej w środowisku wiejskim i pobudzenie do aktywności społecznej;
- utworzenie i prowadzenie Klubu Dyskusyjnego "Wieczory w Chromcu", rozwijającego zainteresowanie kulturą;
- zorganizowanie 4 imprez integrujących i aktywizujących mieszkańców: "Wiosna w moim ogrodzie i mojej wsi", "Święto Plonów - Dożynki w Chromcu", "Piknik Rodzinny", "Spotkanie Wigilijne";
- szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu;
- szkolenia z zakresu komunikacji - trening kompetencji i umiejętności społecznych;
- szkolenie z zakresu zabezpieczenia socjalnego, praw i uprawnień, prawa pracy, prowadzenia działalności gospodarczej;
- szkolenie z zakresu autoprezentacji;
- warsztaty zwiększające umiejętności i rozwój zainteresowań z zakresu plastyki, rękodzieła, zajęć kulinarnych.
Projekt ma na celu zwiększenie aktywności mieszkańców do działań na rzecz środowiska lokalnego. Spotkania realizowane będą dla różnych grup wiekowych.
Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2010 roku.

 

 - logo_sos.png

 - kreskapng.png  - kapital_ludzkipng.png  - unia_europejskapng.png

 - projekt_wspolfinansowanypng.png

 

 Święto Plonów - Dożynki w Chromcu 15.08.2009 r.

15 sierpnia br. w Chromcu odbył się festyn pn. „Święto plonów - dożynki w Chromcu”, w którego organizację zaangażowała się Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich. W imprezie udział wzięło blisko 150 osób – głównie mieszkańców wsi.

W uroczystościach dożynkowych udział wzięli – Aleksander Podemski - Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą, Jarosław Wawrzyniak – Radny Rady Powiatu Średzkiego, Gabriela Kosmala – Sekretarz Gminy Nowe Miasto nad Wartą, Leon Figaj - Sołtys wsi Chromiec, Bernadeta Staszak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Iwona Rutkowska – Krause – Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

Obchody uświetniły występy zespołu muzycznego EMILIA, a wszyscy uczestnicy mogli się posilić wspaniałą grochówką i przy kawie lub herbacie spróbować pysznych ciast. Wspólna zabawa, integrująca mieszkańców wsi i okolic trwała do późnych godzin wieczornych.

 Festyn został zorganizowany w ramach realizacji projektu pn.: „Jesteśmy aktywni w naszej wsi i gminie – integracja mieszkańców wsi Chromiec w Gminie Nowe Miasto nad Wartą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 - ssa41671.jpg

 

 - ssa41672.jpg

 

 - ssa41676.jpg

 

 - ssa41677.jpg

 

 - ssa41683.jpg

 Tekst i fot. I. Rutowska -Krause Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

 

Piknik rodzinny - 29.09.2009r.

29 września 2009r. na terenie Świetlicy wiejskiej w Chromu odbył się Piknik rodzinny. W jego organizację włączeni zostali beneficjenci projektu pn.: „Jesteśmy aktywni w naszej wsi i gminie – integracja mieszkańców wsi Chromiec w Gminie Nowe Miasto nad Wartą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a nad całością przygotowań czuwało Stowarzyszenie Pomocy „SOS” – realizator projektu oraz Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka wsi Chromiec. W programie pikniku sprawnie poprowadzonego przez znanego wodzireja Jacka Krajniaka znalazły się konkurs gwarowy, prezentacja poszczególnych wsi gminy Nowe miasto nad Wartą, które miały swoich reprezentantów w składach swoich Rad Sołeckich zaproszonych za spotkanie, strzelanie z wiatrówki, rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy ogród, zabawy dla dzieci z nagrodami. Pole do popisu miały w szczególności panie z Koła Gospodyń Wiejskich które przygotowały degustację różnych potraw: był bigos, pieczone ziemniaki z gzikiem, różne sałatki, wypieki i przetwory. Na koniec wszyscy uczestniczyli w zabawie tanecznej. Trzeba zaznaczyć, że społeczność Chromca bardzo licznie uczestniczyła w pikniku rodzinnym.

                               

 - piknik_rodzinny_chromiec_(1).jpg

                           

 - piknik_rodzinny_chromiec_(2).jpg

 

  - piknik_rodzinny_chromiec_(3).jpg

 

 - piknik_rodzinny_chromiec_(4).jpg

 

 - piknik_rodzinny_chromiec_(5).jpg

 

 - piknik_rodzinny_chromiec.jpg

Tekst i fot. M. Pikusa Stowarzyszenie Pomocy SOS

 

”Spotkanie Wigilijne” – 16.12.2009 r. 

16 grudnia 2009r. w świetlicy wiejskiej w Chromcu odbyło się Spotkanie Wigilijne dla społeczności wsi Chromiec. Była to już kolejna impreza realizowana w ramach projektu „Jesteśmy aktywni w naszej wsi i gminie – integracja mieszkańców wsi Chromiec w Gminie Nowe miasto nad Wartą”, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy „SOS” w Środzie Wlkp. W organizacje imprezy czynnie włączyły się także członkinie Koła Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka wsi Chromiec.

W klimat wieczoru wprowadził zabranych Święty Mikołaj, który opowieściami o tradycjach Bożego Narodzenia zaciekawił wszystkich, a najbardziej dzieci. Później zaproszone Rady Sołeckie wzięły udział w zabawie przyozdabiania choinek przygotowanymi wcześniej dekoracjami. Beneficjenci projektu ze wsi Chromiec przygotowywali ozdoby w ramach zajęć z zakresu rękodzieła.

Każda Rada otrzymała pamiątkowe nagrody, a choinka gospodarzy przystroiła świąteczną salę. Następnie wysłuchano fragmentu ewangelii i podzielono się opłatkiem. Przy wspólnym stole nie zabrakło zaproszonych gości. Wśród nich byli: wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą Aleksander Podemski, sekretarz Gminy Gabriela Kosmala, Przewodniczący Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą – Janusz Janicki, wójt Chromca Leon Figaj, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. – Bernadeta Staszak. Na stołach pojawił się barszcz z uszkami, pierogi, fasola, kapusta z grzybami, ryba w różnych postaciach i wiele innych wigilijnych dań.

Koncert kolęd w wykonaniu Marcina Stróżyny był początkiem długiego kolędowania, a goście przy kawie i świątecznych wypiekach poddali się świątecznej atmosferze. Zaznaczyć trzeba, że wszystkie dania powstały przy udziale beneficjentów projektu na warsztatach zwiększających umiejętności i rozwój zainteresowań z zakresu zajęć kulinarnych.  

 

  - wigilia_chromiec_(1).jpg

 

  - wigilia_chromiec_(2).jpg

 

  - wigilia_chromiec_(3).jpg

 

 - wigilia_chromiec_(4).jpg

 

  - wigilia_chromiec.jpg

Tekst i fot. M. Pikusa Stowarzyszenie Pomocy SOS

 

Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Chromiec p.n. "Wiosna w moim ogrodzie i w mojej wsi" - 14.05.2010 r.

  - plakat_14maja_kopia.jpg

 

 

Aleksander Jan Podemski


Nowe Miasto nad Wartą
ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612874014, fax: +48.612874006
NIP: 786-10-64-821, Regon: 000541150
email: urzad@gmina-nowe-miasto.pl
Numer konta: Bank Spółdzielczy Środa Wielkopolska nr 37 9085 0002 0030 0000 0172 0001
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8