Rozkład PKS i PKP     |     Rozkład jazdy linii 15     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda w regionie     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

rezerwat przyrody

 

               Rezerwat przyrody "Dębno  nad Wartą"  położony jest na południe, od wsi Dębno i obejmuje swoją powierzchnią 21,62 ha. Przez środek rezerwatu przebiega droga publiczna z Dębna do Wolicy Koziej, a zachodnia granica przylega do szosy z Mieszkowa do Dębna. Utworzony został w 1974 r. z inicjatywy prof. dr hab. Jarosława Urbańskiego i  jest to jedyny w Polsce rezerwat chroniący zwierzęta bezkręgowe.
               Południowa część rezerwatu ma charakter wysoczyzny morenowej falistej, która kończy się stromą, miejscami urwistą krawędzią biegnącą wzdłuż drogi z Dębna do Wolicy Koziej. Występuje tutaj naturalny wielogatunkowy las liściasty porośnięty dębami, grabami, jesionami, wiązami i olchami. W podszycie dominuje leszczyna z domieszką kruszyny, bzu i czeremchy. Północna część rezerwatu położona jest w dolinie Warty na terenach zalewowych. Jest to teren płaski przylegający do wypełnionego wodą starorzecza Warty i terenów bagiennych. Teren ten porośnięty jest przez dęby, jesiony, wiązy oraz klon zwyczajny. W podszycie dominuje czeremcha zwyczajna i leszczyna.
               W rezerwacie chroni się rzadkie, nieraz wymierające zwierzęta bezkręgowe, wśród których są:  ślimaki świdrzyki, ślimaki maskowce, Ruthenica filograna (jedyne znane w Wielkopolsce stanowisko tego gatunku). Bytują tu także równonogi charakterystyczne dla terenów górskich (np. Trachelipus Ratzenburgii). Prócz tego podobnie jak na pozostałych terenach w gminie żyją tu zwierzęta charakterystyczne dla Wielkopolski takie jak: jelenie, sarny, dziki, łasice, kuny leśny oraz wydry. Do fauny ptasiej należy spora grupa ptaków śpiewających (sóweczka, dzięciołek, orzechówka, strzyżyk, sikora uboga) oraz rzadziej występujący drapieżny jastrząb. W lasach nadwarciańskich odnotowano występowanie m.in. czapli siwej, bociana czarnego, zimorodka.
               Przez teren rezerwatu prowadzi zielono znakowany szlak turystyczny prowadzący z Nowego Miasta nad Wartą w kierunku Bieździadowa.

Opracowano na podstawie: Krystyna Szybiak, Paweł T. Dolata, Maciej Łochyński, Anna Andrzejewska:  "Walory przyrodnicze Ziemi Nowomiejskiej", Nowe Miasto 2012, Anders Paweł, Czarny Eugeniusz, Kostołowski Andrzej, Wilczyński Janusz: "Żerków i Nowe Miasto nad Wartą", Poznań 1997.

Aleksander Jan Podemski


Nowe Miasto nad Wartą
ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612874014, fax: +48.612874006
NIP: 786-10-64-821, Regon: 000541150
email: urzad@gmina-nowe-miasto.pl
Numer konta: Bank Spółdzielczy Środa Wielkopolska nr 37 9085 0002 0030 0000 0172 0001
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8