Rozkład PKS i PKP     |     Rozkład jazdy linii 15     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda w regionie     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Aktywni w Kręgu - rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej bezdomnych, w tym w powrocie na rynek pracy

 

31 marca br. Stowarzyszenie Pomocy „KRĄG”, prowadzące Dom dla bezdomnych w Dębnie, zakończyło realizację projektu pn. „Aktywni w Kręgu – rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej bezdomnych, w tym w powrocie na rynek pracy”.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

W ramach projektu kompleksowe wsparcie otrzymały osoby bezdomne, mające trudności w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie ze względu na problemy zdrowotne, w szczególności związane z uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością fizyczną.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego 20 bezdomnych, niepełnosprawnych mężczyzn, mieszkańców Domu dla bezdomnych w Dębnie, gmina Nowe Miasto nad Wartą.

Cele szczegółowe to przede wszystkim podniesienie poziomu samoakceptacji i samooceny oraz poczucia własnej wartości osób bezdomnych oraz nabycie przez nich umiejętności przełamywania stagnacji oraz bierności zawodowej i społecznej.

W ramach realizacji projektu dla mieszkańców Domu dla bezdomnych w Dębnie zorganizowano:

  • trening umiejętności społecznych,
  • trening higieny osobistej,
  • porady socjalne i prawne dla wszystkich uczestników projektu,
  • wsparcie psychologiczne dla wszystkich beneficjentów, w tym w zakresie terapii uzależnień,
  • warsztaty „Moja praca” – zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym,
  • trening pracą – wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach oraz na terenie ogrodu i miejscowości,
  • warsztaty z zakresu obsługi komputera i Internetu,
  • kurs przyuczenia do zawodu pomocnik murarza,
  • kurs przyuczenia do zawodu instalator co i wod – kan,

W ramach projektu, w ubiegłym roku w Dębnie nad Wartą, zorganizowano imprezę integracyjną"Razem w Kręgu”. Impreza ta również została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w niej wzięli mieszkańcy Domu i wsi Dębno, a także przedstawiciele władz lokalnych oraz przedsiębiorcy.

- p5188328.jpg

 

- p5188349.jpg

 

- p5188352.jpg

 

- p5188355.jpgDzięki uzyskanemu wsparciu, 4 uczestników projektu uzyska zatrudnienie.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło: 446 900,20 PLN.
Projekt realizowany był w okresie od 1 grudnia 2011 roku do 31 marca 2014 roku.

Aleksander Jan Podemski


Nowe Miasto nad Wartą
ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612874014, fax: +48.612874006
NIP: 786-10-64-821, Regon: 000541150
email: urzad@gmina-nowe-miasto.pl
Numer konta: Bank Spółdzielczy Środa Wielkopolska nr 37 9085 0002 0030 0000 0172 0001
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8